• ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА НА ПРОФИЛИРАНИ ЛИМОВИ И ЛИМАРСКА ГАЛАНТЕРИЈА

  • МАШИНСКА ИЗРАБОТКА И МОНТАЖА НА РАМЕН ФАЛЦУВАН ЛИМ

  • ИЗРАБОТКА НА ЛАЧНИ КРОВОВИ

  • НАБАВКА И МОНТАЖА НА ПОЛИУРЕТАНСКИ И ПАНЕЛИ ОД МИНЕРАЛНА ВОЛНА МОНТАЖА НА ФАСАДИ ДО 22м